Felhìvàsok

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés

Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre nem magyar anyanyelvűek számára. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet 10 hónapos komplex magyar nyelvi – hungarológiai képzésre olyan külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások számára, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, ill. folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

A PROGRAM LEÍRÁSA

 A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26–55 ETCS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé, a program sikeres elvégzését a Balassi Intézet és a Pécsi Tudományegyetem abszolutórium kiállításával igazolja. A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12–28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg elismert ECL-nyelvvizsgával zárul (közép-, illetve felsőfok). A hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket. A kötelező előadások és szemináriumok témakörei: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, természetföldrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. Választható témakörök többek között a történelem, irodalomtörténet, kortárs irodalom, műfordítás, szakfordítás, nyelvészet, színháztudomány. A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll. Mindkét szemeszter 13/15 hetes szorgalmi időszakkal kezdődik (heti 28–32 tantermi órával), és négyhetes vizsgaidőszakkal zárul (ezalatt maximum négy vizsgát kell teljesíteni). A képzés három különböző tanmenet szerint folyik, a három tanmenet a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodik. A háromféle tanmenet részletes ismertetése az intézet honlapján található: http://www.balassi-intezet.hu Hallgatói keretszám: 40 fő

A PÁLYÁZAT MÓDJA

 A pályázónak ki kell töltenie a mellékelt Kérdőívet és Jelentkezési lapot. (A Kérdőív és a Jelentkezési lap letölthető az Intézet honlapjáról.) Kérjük, hogy – a pályázat beadásának határidejéig – oldja meg az intézet honlapján (www.balassi-intezet.hu) található online nyelvi szintfelmérő teszt feladatsorát. A kitöltött Kérdőívhez és Jelentkezési laphoz csatolni kell: az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolatát egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlását szakmai tervet: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírását valamint az útlevél másolatát Az összeállított anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni: Balassi Intézet Budapest, 1519 Pf. 385. (A borítékra írja rá: „HUNGAROLÓGIA”) Pályázati határidő: 2009. március 30. A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja: 25 000 HUF/hónap ösztöndíj diákigazolvány egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.) Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra. térítésmentes kollégiumi elhelyezés A hallgatónak vállalnia kell: beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF a nyelvvizsga költségét, amelynek összege 22.000 HUF az étkezés és a közlekedés költségét. (Ezt az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.) 1.500 HUF kaució az intézeti belépőkártyáért 5.000 HUF (kb. 20 €) kaució a kollégiumba történő beköltözéskor A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2009. május 15-ig értesíti a pályázókat. Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők: Oktatás, tananyagok: 990.000 HUF Kollégiumi szállás: 270.000 HUF (2 ágyas szoba, tíz hónapra) 190.000 HUF (3 ágyas szoba, tíz hónapra) Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre (közlekedési bérlet, vonatjegy, múzeumi belépők, egyes könyvesboltokban könyvek, egyes mozikban jegyek kedvezményes áron) jogosító diákigazolvány. Az ösztöndíj csak egyszer vehető igénybe. Pályázatot faxon és e-mailben nem fogadunk el!

További tájékoztatás a Balassi Intézet Tanulmányi Irodáján (Budapest I. kerület, Somlói út 51. 243. szoba) kapható, ill. az intézet honlapján olvasható. Tel.: (+36-1) 381 51 80 Tel./fax: (+36-1) 381 51 49

E-mail: erna.leichtman@bbi.hu

Web: www.balassi-intezet.hu

Tobb info a www.bbi.hu n