Kultúra

Etruszkok – 2

Az előző rész itt. 

I.e. 9. századból származó bronzok
Az etruszkokat legkorábban Hésziodosz említi, az. i.e. 7. században. Ekkorra datálható a legtöbb etruszk felirat, amelyek már az etruszk írással készültek. Az etruszk írás eredetét illetően is többféle feltevés van, vagy a görögöktől vették át, vagy azzalpárhuzamosan fejlődött, de ebben az esetben a főníciai írás volt az alapja.
Hamvakat tartalmazó urna, i.e. 9-7. századból

Az Itáliai-félszigeten nemcsak az etruszkok voltak ekkoriban jelen, hanem más népek és kultúrák is. Marche északi részén és Abruzzoban nomád állattenyésztő népek, Toszkána tengerparti részén a kelet-mediterráneumból érkező hajósok élnek. Az etruszkok velük is kapcsolatba lépnek.

A legfontosabb partmenti városaik a tengertől néhány kilométerre épülnek, egyetlen kivétel Populonia, mely a tengerparton található. Ebben az időszakban nagyon fontosak a fémek, és Toszkána tengerparti részén sok van belőle (könnyen bányászható helyeken), így sokan jönnek fémkeresőben erre a vidékre.

Éppen Populoniaban rezet termelnek ki, majd később a vasfeldolgozás is fontos lesz, amelyet viszont Elba szigetéről hoznak ide (innen Portoferraio – “Vaskikötő” – neve is). A környéken van még ólom (a mai Campiglia környékén, a Val di Cecina településein), innen a sok fémmel kapcsolatos toponímia: colline Metallifere, Monte Amiata, Monti della Tolfa. Populoniában virágzó város épült ki, a mai napig megtekinthető az etrusz nekropolisz és akropolisz.

Etruszk és román fürdőkomplexum, Sasso Pisano
Az i.e. 6. században járunk és az etruszkok hódításaiknak köszönhetően igen kiterjedt területeket mondhattak magukénak.

A toszkán belterületekről, ahol földműveléssel foglalkoztak, elindultak észak felé, és a mocsarak lecsapolásával tiovábbi területeket tettek művelésre alkalmassá, elérve a Pó-síkságig. Emellett ügyes kézművesek is voltak, a többi nép szívesen vette a termékeiket, így Cerveteri, Vulci, Tarquinia városa olyannyira megerősödött, hogy a tengeri kereskedelmet is ellenőrizte.

Perugia, Arco Etrusco

Perugia alapítása

Az etruszk letelepedés első emlékei i.e. 10-9 századtól léteznek a környéken. A hegytető, ahol Perugia található stratégiailag fontos volt (általában is jellemző, hogy az etruszkok szerettek a dombtetőkre építkezni)  annál is inkább, mert ez határsáv volt az etruszkok és az umbrok között (szintén itáliai népcsoport, a későbbi Umbria őrzi a nevüket). Az umbrok megadják magukat a terjeszkedő etruszkoknak, visszahúzódva a Tiberis keleti partvidékére. Perugia központja az i.e. 6. században alakul ki, és a  város rövid idő alatt a 12 etruszk lucumonia egyike lesz.

(Lucumonia: Az etruszkok egy nagyhatalmú gazdasági, vallási és katonai szövetséget alkottak, amelynek 12 városállam volt a tagja, ez az etruszk-liga – lega etrusca).

Itt is a rómaiak vetettek véget az aranykornak, i.e. 310-309-ben hadat indítanak a város ellen, ami ugyan fegyverszünettel szárul, de azt a rómaiak nem tartják be.

Az etruszk városfalat az. i.e. 4-3 században húzták fel, és egyes részei a mai napig láthatóak.

Etruszkok és rómaiak A Tiberis alsó folyása mentén található dombok lassanként elkezdtek benépesülni, a latin nép pásztorai falvakat hoztak ott létre. Az i.e. 8. században ezek összenőttek, és egy várossá lettek, Rómává. Itt kezdődik az ókori Róma története. Róma első királyai etruszkok voltak (itt most megállnék egy percre, mert én tanultam X évig történelmet az iskolában, még fakt-ra is jártam, aztán meg latint, érettségiztem is belőle, de becsszóra mondom, hogy ez az adat igen meglepett. Valahogy sosem ért el az agyamig, hogy Róma etruszkul kezdődött).

A Tarquini dinasztiából kerültek ki tehát Róma utolsó királyai. Ne lepődjetek meg az “utolsón”, Róma először királyság volt (az elején), majd köztársaság és végül császárság. A királyok korában nagy urbanizációs munkákat valósítottak meg, vízvezetékeket, városfalat, derítőrendszert, és hatalmas templomokat (Junonak, Minervanak és Jupiternek szentelve).

forum romanum
Forum Romanum

Tarquinio Prisco Tarquinia városának gazdag és megbecsült lakosa Rómába költözvén a város 5. királya lett. A hagyomány szerint neki köszönhetjük a Circus maximus-t (a lóversenyekre), a Forum Romanum-ot (hogy a hatalmas áradások után végre rendbekapják a várost), a Cloaca Massima-t (amely 2000 éve rendben tartja az egyébként mocsaras vidék lefolyórendszerét), bár a Capitolium hegyén tervezett Jupiter templomába éppen csak belekezdett…

Tullius Servius volt a következő etruszk király. Ő Dian atemplomát építtette fel, valamit a Mater Matua és Dea Fortuna (szerencse istennője) templomát a Forum Boariumon. Neki tulajdonítják továbbá a Serviane Falat, amely Róma első egyesített védelmi fala volt.

Róma utolsó királya Tarquinius Superbus volt, aki befejezte a Cloaca Massimat, és a Jupiter-templomot. A rendbehozott Forum Romanum lehetővé tette, hogy a Palatinus lábánál egy kis borgo épüljön fel (Vicus Tuscus), ahol eredetileg etruszk kereskedők laktak.

Hanyatlás

A 12 etruszk városállam ugyan szövetséget alkotott, egy nyelvet beszélt és egy vallást követett, de ugyanakkor független is maradt. Talán ez az oka, hogy végül elvesztették a hatalmukat. Északon a kelták nyomultak előre és foglalták el a városokat, délen pedig Magna Grecia telepesei és a szanniták. A központi részeket található városok pedig lassacskán egy felemelkedő hatalom, Róma fennhatósága alá kerültek.

Az i.e. 5. századtól lassan erodálódott az etruszk birodalom, néhány római fenhatóság alá került városban még jogokat is kaptak a helyi lakosok (speciális státusz, kevesebb, mint a római lakosoké), mígnem teljesen elveszett – illetve betagozódott a hódítók kultúrájába. A rómaiak ebben különösen jók voltak, ügyesen asszimilálták az elfoglalt területeket szerte Európában.

Több összecsapás, harc után, Veio legyőzése (az etruszk-liga egyik városa) volt a végső lépés i.e. 396 -ban  (Veio csak 16 km-re van Rómától, mindkettő nem élhetett túl, ahhoz túl közel voltak egymáshoz)