Infrastruktúra

A rend őrei Olaszországban- 2

Folytassuk a sort a többi rendvédelmi szervezettel.

Fegyházrendőrség – Polizia penitenziaria

Risultati immagini per polizia penitenziaria

1817-től létezik, ma az Igazságügyminisztérium alá tartozik (Ministero della Giustizia), feladata ugyanaz, mint a rendőröké, csak a bűntetésüket fegyházban töltő emberekkel szemben járnak el. 2014-ben 38.884 alkalmazottjuk volt, (ebből 35.100 férfi és 3.784 nő). Évente 2 milliárd euróba kerülnek az államnak. A szükségeshez képest kb. 7000 fegyőr hiányzik a rendszerből, ez állandó elégedetlenséget okoz a testületben.

 

Vám és pénzügyőrök – Guardia di Finanza

Risultati immagini per guardia di finanza

1881-től létezik, ma a Gazdasági és pénzügyminisztérium alá tartozik (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Feladata alapvetően a pénzügyi visszaélések megelőzése, felderítése és felgöngyölítése: alapvetően az adóelkerülés, a feketegazdaság, a szerencsejátékok, hamisított termékek elleni harc. Ellenőrzi továbbá a közhivatalok költéseit és a fogyasztói árakat.

60 000 embert foglalkoztat, és jelentős járműparkkal rendelkezik: összesen kb. 10 000 autóval, motorral és tankkal (katonai gépjárművel). Évente 3,8 milliárdos költségvetése van, ennek  85%-a a személyzeti költségekre megy el.

 

Erdőőrök – Corpo Forestale

Risultati immagini per corpo forestale dello stato

A Corpo Forestale 1822-től létezik, a legkisebb rendvédelmi szervezet. A Mezőgazdasági minisztériumhoz tartozik (Ministero delle Politiche agricole). Eredetileg az volt a feladata, hogy az ország erdős részeit karbantartsa, de ez mára a természetvédelemmel, a növény-, állat- és természeti környezet védelmével bővült, és a mezőgazdasági termelést is ők ellenőrzik. Felügyelik továbbá a 20 állami nemzeti parkot, és a 130 védett területet.

7.615 személyt foglalkoztatnak, ebből a legtöbbet Lazioban (701). Éves szinten 496 millió euró a költségvetésük, ennek 90%-a megy  a személyzeti költségekre.

Infrastruktúra

A rend őrei Olaszországban – 1

Risultati immagini per forze dell'ordine

Olaszországban nemcsak egyféle rendőrség van, hanem mindjárt öt.  Mindegyiknek saját egyenruhája van, és persze különböző a feladatkörük.

A rend őrei (forze dell’ordine), ahogy összefoglaló néven hívják őket, összesen 310 000 alkalmazottat számlálnak – ezzel Olaszország a lakosságszámhoz viszonyítottan szinte a legtöbb rendőrrel rendelkezik Európában-, és évente 20 milliárd euróba kerülnek nekünk.

Poliziotti ordinari (normál),  penitenziari (fegyházi rendőr), carabinieri (csendőr), finanzieri (pénzügyőr) és forestali (erdőőr) – mindegyik testületet a 19. században alapították.

Carabinieri – csendőrök

Risultati immagini per carabinieri

A carabienieri testületet 1814-ben I. Viktor Emánuel király alapította. Mostanság a Védelmi minisztérium alá tartoznak (Ministero della Difesa).  2000-ig a katonaság része volt, csak ekkor lett önálló testület.

Feladataik. Alapvetően két feladatot látnak el: fegyveres testület (ezért tartozik a Védelmi minisztérium alá) és közbiztonság. Ez utóbbi szerepében az államrendőrség (Polizia di Stato) alá tartozik, akik alapvetően felelőssek a közbiztonságért. A rendőrséghez képest a carabinieri-k a kisebb településen vannak jelen, azzal a feladattal, hogy az állam jelenlétét biztosítsák. De gyakran látjuk őket vűrosokban is, amint közúti igazoltatást végeznek.

105 000 alkalmazottjuk van, az éves költségvetésük 5,6 milliárd euró  – ebből 3,8 milliárd a személyzet költsége.

Polizia di Stato – államrendőrség

Risultati immagini per polizia di stato

A Polizia di Stato (különböztessük meg a fegyházrendőrségtől – polizia penitenziaria) a Belügyminisztérium Közrendvédelmi osztálya lá tartozik (Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno). A nemzeti közbiztonságért felel, azaz felügyeli a közrendet. Ez a bűnmegelőzéstől a közóti ellenőrzésig terjedhet. 1848-tól létezik, és 1981-től nem katonai, hanem civil szervezet. Több, mint 100 000 embert alkalmaznak.

 

Kultúra

Utcanevek – 4

Via IV Novembre – sok helyen találkozhatunk vele.

Immagine

De mi történt november 4-én, és mikor?

Az 1918-as fegyverszünetre emlékeznek az ünneppel (armistizio Villa Giusti), amely november 4-én lépett életbe, és  amelyet az ország az első világháború végének tekint.

A fegyverszünetet kimondó egyezményt Olaszország és az Osztrák- Magyar Monarchia írta alá Padovában november 3-án, csak 5 nappal a legutolsó, vittorio-veneto-i csata után.

A fegyverszünet nem úgy alakult, ahogy eredetileg az olaszok remélték, és ahogy az antant hatalmak meg is ígérték nekik. Az ígéret szerint Olaszországhoz kapcsolták volna a következő területeket:  Trentino, Dél-Tirol, Venezia Giulia, az egész Isztriai-félsziget, (kivéve Fiume), Dalmácia egy része, néhány sziget az Adriai-tengeren, az albán Vlora városa, és törökországi Adali szénlelőhelyek. Ezen kívül elismerték volna az olasz fennhatóságot Líbia és a görög Dodekanészosz szigetvilág felett. Ebből végül semmi sem lett.

A november 4-i ünnepnapot 1919-től ünneplik, az egyetlen olyan nemzeti ünnep, amely a fasiszta időszakban is megmaradt ünnepnek. 1977-től ünnepként megmaradt ugyan, de szabadnap már nem járt hozzá, hanem azóta a november 4-ét megelőző vasárnap ünneplik az ország egységét és a fegyveres testületek napját.

A ’80-as, ’90-es évektől sokkal kevésbé van a köztudatban, kevesebbet foglalkoznak vele.

Risultati immagini per 4 novembre 1918

A sorozat előző részei itt találhatóak.