Vállalkozó - nõk

Hol jó nőnek lenni?

Idén is elkészítették a “Hol jó nőnek lenni?” felmérést, amely szerint Olaszország a vizsgált 80 ország között a 18. helyet érdemli (tavaly a 15. volt).

Csak összehasonlításként: Magyarország a 47. idén.

De lássuk Olaszországot.

Immagine1

Miért jó itt élni nőként? 

Egyrészt buli  (Adventure), azaz barátságosak a népek, jó a klíma, “fun” és “scenic”. Ez utóbbit én úgy értem, hogy szinte bárhol leül az ember egy pohár proseccora, ott jó lesz 🙂

A kulturális befolyás (cultural influence) leginkább a trendisége, kulturális súlya, presztízse miatt magas pontos kapott.

Az örökség (heritage) kategória is a maximumon van (a kaja 10-est kapott, egyetértek 🙂

Az életminőség (quality of life) érdekesen megosztott, hiszen egyrészt biztonságos (5 pont), és családcentrikus (9,9) az ország. Ez utóbbival nem értek egyet, hiszen a közbeszéd és közhiedelem ugyan mindenekelőtt a családban bízik, de ez egyrészt azt is jelenti, hogy az államban nem, másrészt az állami családtámogatási szolgáltatások rendszere nagyon egyenetlen, sokszor drága vagy egyszerűen nem létező (bölcsőde, nők munkábaállásának támogatása, stb stb). Ugyanakkor mivel soha nem is volt jobb, az olaszoknak fel sem tűnik, hogy mekkora segítséget nem kapnak meg annak ellenére sem, hogy a befizetett adók aránya viszont igen magas.

Nagyon lehúzza ezt a kategóriát, hogy a jó élet nem elérhető (affordable) mindenkinek, ami leginkább azon látszik, hogy nagyon alacsony a társadalmi felemelkedés lehetősége, általában amilyen vagyoni szintű családba születik az ember, ott is fog maradni. Ezt igazolja, hogy a jövedelmek egyelőségére 1,1 pontot kapott. A munkerőpiac működése igen rossz (1,4), azaz nem a munkával fog az ember felemelkedni…

És mi az, ami egyértelműen nehéz nőként Olaszországban? 

Ha az állampolgári jogokat (Citizenship) nézzük, már csúszunk lefelé: 5 (azaz közepes jegy) alatti értéket kapott:

 • az ország progresszivitása,
 • megbízhatósága (trustworthy – ugye mindenki belefutott már, hogy ugyanarra a kérdésre egy funkcionárius A-t mond, a másik meg B-t)
 • a politikai hatalom megoszlása nagyon alacsony értéket mutat (1,6 a 10 -ből)
 • a környezetvédelem is rossz helyzetben  van (2,2 pont)

Vállalkozói környezet (entrepreneurship) átlaga is 5 pont alatt van (erről számos tanulmány van, hogy nőként mennyivel nehezebb kapcsolati hálót építeni, kölcsönhöz jutni, illetve nagyobb megrendelést kapni), itt a következőket pontozták le:

 • transzparens üzleti működés (2,2)
 • jó képességű munkaerő rendelkezésre állása (4,4) – ugyanakkor az általános képzettségi színvonal magas (7,8). Ez különösen azért érdekes, mert ugye rengeteg ember jár egyetemre is, de úgy látszik, hogy az iskolában megszerezhető tudás nem igazán kompatibilis a munkához elvárt képességekkel.
 • technológia képesség szempontjából is alacsony a pontszám (1,9), pedig igazán be van kötve a világ vérkeringésébe (9,2)
 • és hát a 2,8-as innovativitási jelző sem valami fényes. Ugyanis kiadni a nagyitől örökölt lakást az airbnb-n nem igazán innovatív praxis.

A vállalkozásra nem igazán nyitott (open for business), mert

 • bürokratikus
 • korrupt
 • nem kedvező adórendszer
 • ugyanakkor drága a termelőerő (cheap manufacturing costs – 0! ponttal).

Azaz ha minden kategóriát végigolvasunk és értelmezünk, igazándiból az menti meg a nők helyét Olaszországban, hogy általában véve ez egy fejlett nyugati ország, papíron szép jogokkal, elég magas általános életszínvonallal és GDP-vel, nagy felhalmozott családi vagyonokkal. És persze elképesztő kulturális múlttal.

Azonban ha azt nézzük, hogy nőként milyen könnyen vállalkozhatsz, milyen állami támogatásokat kapsz, és általában az állam milyen szinten teljesít jól rendszerként, akkor az eredmény lesújtó. 

 

Mindennapok, Vállalkozó - nõk

Fattore Mamma


A vercelli-i Jolanda Restano messzire tekint, és tevékenysége kezdetétől a gyerekeket nevelő anyákra gondol. Filastrocche.it nevű honlapjával kezdte, ahol gyerekeknek szóló verseket, kiszámolókat, foglalkoztatókat gyűjtött össze, nagy sikerrel. Pedig a ’90-es évek végéről beszélünk, de a gyereket nevelő anyák már akkor jelen voltak online, és ez az oldal jó helynek bizonyult a kapcsolatok továbbszövésére. Ilyet ma már sok helyen látunk, de akkoriban nagyon újnak számított, hogy a fizikailag egymástól távoli, sokszor az otthoni munkákba és környezetbe bezárt anyák mi mindent tudnak együtt csinálni, ha van rá lehetőségük.

Ebből a hálózatból született a FattoreMamma.  Hogy működik a cég? Más – gyerekeknek hasznos termékeket gyártó – cégektől megbízást kap arra, hogy teszteljék a termékeiket. A tesztelést a cég dolgozói végzik, akiknek az a dolga, hogy a termékeket kipróbálják, megnézzék hogyan működik a mindennapokban. Lehet ez ruha, étel, játék, szolgáltatás, bármi, lényeg, hogy csak gyerekeknek szóljon.  Ha egy termék tetszik a tesztelőknek, akkor magán a blogon számolnak be róla, ami egyben hatásos marketingcsatorna is.

A cég csakis anyákat vesz fel, és a munkaidőnek 16,30-kor vége. Az egyetlen férfi alkalmazott a tulajdonos férje, aki időközben otthagyta a banki állását. De maga Jolanda is gyógyszerészként, 3 gyerek mellett lehetetlen munkaidőből lépett át a cibervilágba.

A tevékenységi körük mára kibővült: képzéseket is tartanak a netes tevékenységekről (olyasmi, mint nálunk a Gazdagmami), illetve minden egyéb, a munkábaálláshoz kapcsolódó szolgáltatással és tanáccsal segítik a munkába visszatérni vágyó nőket.

Az eredeti cikk itt található.

 

 

Mindennapok, Vállalkozó - nõk

Finanszírozási lehetőségek női vállalkozóknak

Impresa al femminile: primi bandi 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico affianca e sostiene l’imprenditoria femminile attraverso un nuovo bando che offre agevolazioni alle imprese di micro e piccola dimensione. Il totale degli incentivi ammonta a 50 ml di euro erogati dal Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia.

I beneficiari saranno imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito di prevalente partecipazione da parte di donne (senza limite di età), costituite in forma societaria da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

Saranno oggetto di finanziamento ammissibili, interventi relativi a:

– produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

– fornitura di servizi alle imprese e alle persone in qualsiasi settore;

– commercio di beni e servizi;

– turismo;

– attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;

– innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Tipo di agevolazione: regime de minimis (fino al limite max di 200.000 euro), nella forma di finanziamenti alle imprese agevolati (mutui) a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Come accedere: dal 13 gennaio 2016 per via elettronica con modalità a sportello.

Termini e modalità: Circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445

Image Credit: Shutterstock

http://progettobrave.it/impresa-al-femminile-in-partenza-i-primi-bandi-2016/

Infrastruktúra, Munka-tapasztalat, Vállalkozó - nõk

Nők-család-munka Olaszországban

(Az alábbi bejegyzés egy olasz nyelvű cikk alapján született.)

images

Az olasz jóléti állam nem segíti a nőket a gyerekvállalásban, -szülésben, nevelésben. Abban sem, hogy munkát találjanak. De ha véletlenül egy nőnek munkája is meg gyereke is van, csoda, hogy bírja az iramot segítség nélkül (állami, rendszerbeli illetve a partnere részvétele a család és lakás kezelésében).

Két tanulmány is megerősíti ezt a benyomásunkat, az egyiket az Osservatorio sull’imprenditoria femminile dell’Ufficio studi di Confartigianato készítette.

Ebből megtudjuk, hogy az olasz állam az olasz családokra 16,5 milliárd eurót költ, a GDP alig 1%-át. Ezzel az EU országok között a 22. a sorban, jóval az 1,7%-os EU-s átlag alatt. Bölcsődéket igen kevesen tudnak igénybe venni, a két éven aluli gyerekeknek csak 11,9%-a. Az okokat minden ittélő tudja: vagy eleve nincsen bölcsődei hely, vagy sokba kerül. Ahol jobb a helyzet, azok az északabbi régiók: Emilia Romagna (24,8%), Toscana (19,6%), Lazio (16,8%), Valle d’Aosta (16,7%).

Ahogy a tanulmány fogalmaz, “az olasz nők a jóléti állam összeomlásának határán egyensúlyoznak”. Az ország nem a dolgozó anyáknak van kitalálva. És még kevésbé a vállalkozó nőknek, akik még az alkalmazott nőknek járó jogokból is kizárattatnak. Ennek eredményeképp, válság és hiányzó családi szolgáltatások között a vállalkozónők száma 2005 és 2015 között 5,6%-kal csökkent.

Logikus, hogy mindez a megszületett gyerekek számára és a nők foglalkoztatottságára igen nagy hatással van. A 25-44 éves gyermektelen nők 82,1%-a dolgozik, szemben az ugyanilyen korú gyermekes nők 63%-val. Mert nem tudják összeegyeztetni a családot és a munkát. Így lesz az egyik legalacsonyabb az olasz születésszám az EU-ban.

Tudjuk, mi a helyzet: kitolódó munkaórák (az okostelefon nem lehet otthon sem kikapcsolni), otthon – család és háztartás, idős szülők… a statisztikák szerint úgy, hogy abban az olasz férfiak nagy része nem vesz igazán részt (ebben igen hasonló a magyar és az olasz mentalitás).

A dolgozó családos nők kétszer olyan gyakran tapasztalnak stresszt, stresszet okozó helyzetet, mint a férfiak.

Az állam nem nagyon veszi észre a problémát, nem látunk módszeres, hosszútávú stratégiákat arra, hogy legalább a rendszer segítse a családokat.

Mire gondolok?

 • bölcsődei helyek, vagy más rendszerszintű segítség a 0-3 éves gyerekek ellátásában
 • olyan óvodai / iskolai időbeosztás és szolgáltatás, amely figyelembe veszi, hogy a szülők teljes munkaidőben dolgoznak (mondjuk nem du. 3-kor kell a gyerekért menni, nincsenek váratlanul beugró szabadnapok, és nem 3 hónap a nyári vakáció – vagy olyankor is elérhetőek a felvigyázó szolgáltatások, nem horribilis áron)
 • az anyák munkábaállását segíteni (nyilván a munkaadónak adott kedvezményekkel)
 • csak a férfiak által igénybevehető gyes (paternitá) – hogy ne csak az anyák sara legyen, hogy a gyerekkel otthonmarad
 • általános szemléletformálás, hogy az otthoni végtelen ingyenmunkát sem csak a nők végezzék.

“A valódi Olaszországról” sorozat: Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik része)

Mindennapok, Vállalkozó - nõk

Nők olasz módra

Akartam már írni, hogy két nagyon nagy hír is van nőfronton az olaszoknál 🙂

Samantha_Cristoforetti_portraitAz első olasz űrhajósnő tegnap este érkezett meg a Szojuz űrhajóra, ahol 6 hónapot fog eltölteni (férfi kollégáival), a tervek szerint.

Samantha Cristoforetti 37 éves, mérnök, öt nyelven beszél és egyébként egy megnyerő, szimpatikus ember (a vele készült interjúk alapján). Olaszországban két fontos feltétele van annak, hogy valaki  űrhajós legyen, a szakmérnöki végzettség és a katonai pálya. Ez utóbbi nem is volt olyan egyszerű, mert amikor Samantha az egyetemet kezdte, nők még nem jelentkezhettek az olasz Katonai Akadémiára. Így ő is évekig tanult külföldön (Amerika, Németország), ahol mindkét vonalon haladt előre.

Végül 2009-ben az Európai Űrügynökség  8000 jelenkező közül őt választotta űrhajósnak (5 másik kollégával együtt, köztük egy másik olasz, Luca Parmitano).

Che dire? Brava!

Fabiola-gianottiSzintén egy olasz nő lett a genfi székhelyű CERN vezetője. Fabiola Gianotti 54 éves, fizikus kutató. 1987 óta a CERN-ben dolgozik, tavaly a Higgs-bozon felfedezését ő jelentette a világnak. Ő az első nő a CERN élén.

Repedezik az üvegplafon, még ha csak hajszálrepedésekkel is…

Vállalkozó - nõk

Vállalkozás

Már írtam többször is arról, hogy hogyan lehet Olaszországban vállalkozni, de íme most még néhány konkrét  – pénzügyi – információ a témához.

Az eddigiek még most is érvényesek: alapvető információk, munka partita IVA-val (ez utóbbi azért is, hogy tudd, miről van szó, és itt kell-e vállalkozást nyitnod).  

A partita IVA nagyjából a magyar egyéni vállalkozónak felel meg, de nem teljes egészében lehet megfeleltetni a két ország vállalkozói formáit.

A partita iva-val kiszámlázott összegek nagyjából 1/3-a megy adóra, és még valamennyi járulékokra.

A járulékokkal kapcsolatosan két dolgot jegyeznék meg: nem sok gyűlik a nyugdíjra, ezért nem árt, ha magad is takarékoskodsz vagy más formában is van bevételed.

És a maternitá egy éve már a vállalkozónőknek is jár (addig nem járt).

A commercialista, azaz a könyvelő ára változó, nekem Firenzében egy olcsóbb könyvelőm van, aki havi kb. 60 euróért foglalkozik a dolgaimmal, de ezen felül az éves adóbevallásért még 180-200 eurót elkér.

Az adót nem azonnal fizeti az ember, hanem az év végén (novemberben) egy előleget kell befizetnie az adott évi bevételei után, és következő évben (júliusban) a maradékot.

Az első év elég megterhelő, mert ekkor még nem volt előleg az előző évben, és néhány dolgot külön felszámolnak, ezért nagyjából a bevételeid felét leadózod (plusz hozzátészed a könyvelő árát, a nettó kereseted kevesebb lesz, mint a bevételeid 50%-a).

Az adóalapból le lehet vonni dolgokat, pl. a székhelyed költségeit (ha ugyanaz, mint a lakhelyed, nem a teljes költségeket), lakbér egy részét, és a vállalkozáshoz kapcsolódó költségeket (reklám, szórólap, stb stb).

Fontos még tudni, hogy ha a család bevételei nagyobb részben vállalkozásból jönnek, a családi pótlék nem jár (vagy csökken). Ezt pontosan a könyvelő tudja megmondani.

Munkakeresès, Vállalkozó - nõk

Inveszt

Amióta itt élek, és ez iwiwen, facebookon is látszik, meg persze amióta van ez a blog, elég gyakran megkeresnek mindenféle üzletemberek / cégek azzal, hogy van egy szupertermékük / szolgáltatásuk, amit el akarnak adni Olaszországban. Mindenféle verzióban előfordul, partnerkeresés, letelepedés segítése, stb stb.

Ami ezekben a cégekben közös, az az, hogy gyakorlatilag mindenki ingyen munkát szeretne. Illetve, meglengeti, hogy “majd, ha beindul, na akkor majd te is részesedsz (egy közelebbről meg nem határozott módon és mértékben) a javakból”.

Namost, én tudom, hogy tőkeszegények a magyar vállalkozások, meg sokszor nincsen meg a megfelelő szakértelmük, különösen a kicsiknek, de

– miért gondolják, hogy ha ők, mint cég, nem tudnak egy fillért sem beletenni a dologba, akkor én, mint magánszemély, majd rászánok időt és pénzt (igen, bizony, telefonálgatni, utazgatni, cégekkel találkozni pénzbe kerül, többe, mint otthon), hogy sikerüljön a dolog (ja, mindig feltételezik, hogy az itt élő nőket majd eltartja a hullagazdag olasz férjük)

– mindezt bármiféle szerződés, sőt, személyes ismeretség nélkül. Ő biztos tudja magáról, hogy rendes, megbízható cég /ember, de ugye nem várja el azt egy tökéletes ismeretlentől, hogy ezt elsőre, mailbeli megkeresés alapján el is higgye neki.

Nem tudom egyébként, tisztában vannak-e ezek a cégek a dolog mibenlétével. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy megírok egy mailt és szétküldöm a neten fellelt címekre, aztán özönlenek majd a cégek, mert pont a magyar bizbasz kell nekik… Ennek a valószínűsége tendál a nullához. Biztos lehet időnként szerencséjük is, de ha erre építenek, akkor bizony meglehetős versenyhátrányban lesznek a profi cégekkel szemben…

Itt arról lenne ugye szó, hogy adott cég megbíz egy X hónapos munkával, aminek keretében felmérem a piacot, felveszem a kapcsolatot cégekkel, végigtelefonálok és – látogatok 100 céget, amiből, jó, ha öten érdeklődnek majd egy személyes találkozó iránt. A találkozókat megszervezem, elkísérem a cég képviselőjét stb stb stb (ha csak a találkozók tolmácsolásának napidíját számolom, az sem kis összeg…).

Tudom, miről beszélek, csináltam már ilyet Mo-n egy francia cégnek. Több hónapos munka volt benne, hogy a végén 1-2 komolyabb érdeklődő egyáltalán megkezdje a tárgyalásokat  az adott céggel.

És igen, ennek ára van. Én nem élek ingyen hónapokig (nincsen hullagazdag férjem, de ha lenne, sem tenném), és ha fel is függeszteném az adott munkámat, annak bizony ára lenne. Ez egyébként egy képzett ember kíván, aki tud piacot felmérni, tárgyalni, több nyelven, stb stb. Miért csinálnám ingyen mindezt? Nem tudom, az orvosoktól pl. elvárják, hogy ingyen operáljanak, amíg sikerül beindítani a klinikát?

Ha ingyen lenne kedvem mindezt csinálni, akkor fognám magam, keresnék egy jó magyar terméket és saját szakállamra megcsinálnám – és akkor tuti részesednék a sikerében – úgy, ahogy én akarom. Szakmaibban szólva vállalnám a befektetés kockázatát, és ha sikerül, részesednék a sikerében. De egy vadidegen cégnek miért kéne vállalnom a  kockázatát?

Sógorom egyébként ilyesmivel foglalkozik: most éppen egy spanyol cég egy éven át havi 3000 eurót fizet neki, meg mindenféle költségeket. (És nincsen jól megfizetve, de most persze pangás van mindenhol…).

Szóval kérdem én, csoda, hogy nem vagyunk versenyképesek???

Kultúra, Vállalkozó - nõk

Mozi – nők – vállalkozás

Négy film, a női vállalkozókról, az Odeonban, ingyenes belépéssel.
Az első ma este….

– Coco Avant Chanel (mercoledì 25 maggio ore 20.30) un film di Anne Fontaine con Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos

– Julie & Julia (martedì 28 giugno ore 20.30) un film di Nora Nora Ephron con Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond

– Potiche la bella statuina (giovedì 22 settembre ore 20.30) un film di Francois Ozon, con Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godrèche

– New in Town (giovedì 20 ottobre ore 20.30) un film di Jonas Elmer con Renée Zellweger, Harry Connick jr., J.K. Simmons, Frances Conroy, Siobhan Fallon Hogan